Personvernerklæring

Informasjon om håndtering av personopplysninger

Dynacon AS er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Denne personvernerklæringen beskriver de tilfeller vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag.

Dynacon er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 («GDPR»).

 

Ansvar for dine personopplysninger?

Dynacon AS, org.nr 926 060 287, Terasseveien 36B, 1363 Høvik, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som innhentes og behandles av Dynacon.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller synspunkter.

 

Når kan vi dele din informasjon

Dynacon vil kun dele dine personlige opplysninger når dette dette blir pålagt ved lov, eller slik loven tillater det. I noen tilfeller kan vi benytte oss av selskaper som hjelper oss med vår markedsføring eller å behandle avtaler og bestillinger. Bedrifter som hjelper oss i disse tilfellene, kan være frakt- og logistikkfirmaer, bank- og kredittkortselskaper eller markedsføringsleverandører. I slike tilfeller inngår vi en databehandleravtale for å sikre dataene dine. Når vi deler informasjonen din, blir disse brukt til samme formål som det er gitt samtykke til.

Dynacon minimerer overføringen av personopplysninger til et land utenfor EU / EØS, og i tilfeller der det skjer, som f.eks ved systemsupport og vedlikehold, skjer dette i henhold til avtaler med strenge krav.

Sikkerhet rundt dine personopplysninger

Dynacon sikrer at din personlige informasjon håndteres i samsvar med bestemte sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte mot ulovlig eller uautorisert tilgang til informasjonen. I Dynacon håndteres kun den informasjonen og kun av de som trenger det, for å gi den beste servicen til våre kunder, leverandører og andre som kommer i kontakt med Dynacon.

Dine rettigheter

Vi i Dynacon ønsker å være transparente i hvordan vi behandler dine opplysninger. Om du ønsker innsyn i dine personopplysninger, kan du begjære å få tilgang til dine opplysninger ved å be om dette. Dersom vi mottar en begjæring fra deg, kan vi kunne be om kompletterende opplysninger for å sikre at vi utleverer personopplysningene til riktig person. En begjæring om registerutdrag skal være skriftlig og signert av deg. Du har også rett il å be om at dine personopplysninger korrigeres.

Du kan be om sletting av din informasjon, i den utstrekning det overholder gjeldende lov og er i samsvar med avtaler inngått med deg, og vi vil selvfølgelig alltid gjøre vårt beste for å imøtekomme din forespørsel om sletting. Du har også rett til å protestere mot vår behandling (for eksempel hvis noen av de innsamlede dataene er feil). Det kan være tilfeller hvor Dynacon ikke kan imøtekomme din forespørsel om sletting, dersom informasjonen er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovgiving.
Dine personopplysninger kan ikke benyttes til direkte markedsføring eller profilering dersom du motsetter deg slik behandling. Du kan til enhver tid trekke tilbake et gitt samtykke og takke neil til all form for markedsføring.

Klage til tilsynsmyndighet

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

Endringer i vår personvernerklæring

Dynacon jobber kontinuerlig med personvern, og vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.