I Dynacon vet vi at oppskriften til et suksessfullt prosjekt, er en kombinasjon av lang erfaring og gode relasjoner.

Vårt dynamiske team er satt sammen av medarbeidere med ulike og utfyllende kompetanseområder. Derfor vet vi at vi sammen med dere, kan håndtere komplekse prosjekter, med strategiske forberedelser og fleksibel gjennomføring.

Teamet består av erfarne løsningsarkitekter, rådgivere, utviklere og prosjektledere.

Vi har lang erfaring i gjennomføring av både store og mindre prosjekter med Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (og tidligere versjoner).

Vi bistår gjerne som et komplett team, eller at vi enkeltvis hjelper til med å dekke konkrete roller eller behov.

Disse rollene kan vi tilby innen Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations

  • Løsningsarkitekter
  • Senior fagspesialister
  • Senior utviklere/utviklerarkitekter
  • Prosjektledelse/prosjektledere
  • Rådgivere